Agenda

Tien keer per jaar organiseert JONT+ een bijeenkomst voor alle leden. Tijdens deze bijeenkomsten kun je contacten leggen, contacten onderhouden en ervaringen uitwisselen. Bijzonder hierbij is de informele en ongedwongen sfeer. 

Hoe vaker je komt, hoe meer je er aan hebt. Je bouwt dan immers een sterke band op met collega-ondernemers. Daarnaast bieden de bijeenkomsten een plek waar je in alle rust kunt uitblazen, bijtanken en van gedachte kunt wisselen. 

@JONT

Volg JONT+ op Twitter